class="archive author author-admin author-1 wp-custom-logo wp-embed-responsive hfeed">

Jorritsma: geprobeerd afhandeling schade door gaswinning goed te regelen

Oud-minister Jorritsma dacht in haar tijd als bewindspersoon dat ze een goede oplossing had bedacht voor de schade-afhandeling van de aardbevingen in Groningen. De VVD-politica werd vandaag verhoord door de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

Jorritsma was van 1998 tot 2002 minister van Economische Zaken en vicepremier in het tweede kabinet-Kok. Tijdens haar regeerperiode werd ze geconfronteerd met de (nasleep van) enkele bevingen in het winningsgebied.

Jorritsma zei dat ze destijds signalen kreeg dat het niet goed liep met de afhandeling van de schade. Ze bepaalde vervolgens dat daarvoor de onafhankelijke ‘Technische Commissie Bodembeweging’ kon worden ingeschakeld. Die moest advies over de schade geven: “We dachten dat het dan wel heel gek moest lopen als de veroorzaker niet wilde betalen. We hebben geprobeerd te doen wat wij konden om te zorgen dat mensen hun recht konden halen.”

Omkering bewijslast

De commissie ging lang door op de vraag of het destijds niet beter was geweest bij schadeclaims de bewijslast om te draaien. De NAM zou dan hebben moeten aantonen dat de schade níet door de gaswinning was ontstaan. Jorritsma zei dat ze daar niets in zag. Volgens haar was de kans groot dat de NAM dan vaak naar de rechter zou gaan en dat de burger met schade daar niet mee was geholpen..

Jorritsma wilde niet ingaan op de vraag of ze met de kennis van nu dingen anders zou hebben aangepakt. “U bent bezig met een feitenonderzoek. Daar wil ik me toe beperken en zo min mogelijk bespiegelingen met u delen over hoe ik het allemaal anders had gezien.”

Nooit naar de Kamer geroepen

De oud-bewindsvrouw wees er verder op dat de aardbevingen destijds niet zo’n belangrijke kwestie waren als later. Ze kan zich niet herinneren dat ze er ooit voor naar de Kamer is geroepen. Volgens haar ging het tijdens haar ministerschap vooral om het zo snel mogelijk afhandelen van de schade en niet zozeer om preventieve maatregelen om bevingen te voorkomen. “Er is nooit grote commotie ontstaan dat het zo niet meer moest. Dat is echt van een veel latere datum.”

Oud-Gasunie-topman Verberg, die vandaag als eerste werd verhoord, had zware kritiek op de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gaswinning. De raad concludeerde eerder dat bij het oppompen van gas de maximale opbrengst op de eerste plaats stond en niet de veiligheid van de inwoners van Groningen.

Verberg sprak van een heel slecht rapport, dat geen recht doet aan de reputatie van de Onderzoeksraad. Hij werkte in de jaren zeventig en tachtig in verschillende functies bij het ministerie van Economische Zaken, onder meer als directeur-generaal Energie. Daarna bekleedde hij tot 2004 topfuncties bij de Gasunie, waarvan twaalf jaar als hoofddirecteur.

Oud-minister Jorritsma dacht in haar tijd als bewindspersoon dat ze een goede oplossing had bedacht voor de schade-afhandeling van de aardbevingen in Groningen. De VVD-politica werd vandaag verhoord door de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

Jorritsma was van 1998 tot 2002 minister van Economische Zaken en vicepremier in het tweede kabinet-Kok. Tijdens haar regeerperiode werd ze geconfronteerd met de (nasleep van) enkele bevingen in het winningsgebied.

Jorritsma zei dat ze destijds signalen kreeg dat het niet goed liep met de afhandeling van de schade. Ze bepaalde vervolgens dat daarvoor de onafhankelijke ‘Technische Commissie Bodembeweging’ kon worden ingeschakeld. Die moest advies over de schade geven: “We dachten dat het dan wel heel gek moest lopen als de veroorzaker niet wilde betalen. We hebben geprobeerd te doen wat wij konden om te zorgen dat mensen hun recht konden halen.”

Omkering bewijslast

De commissie ging lang door op de vraag of het destijds niet beter was geweest bij schadeclaims de bewijslast om te draaien. De NAM zou dan hebben moeten aantonen dat de schade níet door de gaswinning was ontstaan. Jorritsma zei dat ze daar niets in zag. Volgens haar was de kans groot dat de NAM dan vaak naar de rechter zou gaan en dat de burger met schade daar niet mee was geholpen..

Jorritsma wilde niet ingaan op de vraag of ze met de kennis van nu dingen anders zou hebben aangepakt. “U bent bezig met een feitenonderzoek. Daar wil ik me toe beperken en zo min mogelijk bespiegelingen met u delen over hoe ik het allemaal anders had gezien.”

Nooit naar de Kamer geroepen

De oud-bewindsvrouw wees er verder op dat de aardbevingen destijds niet zo’n belangrijke kwestie waren als later. Ze kan zich niet herinneren dat ze er ooit voor naar de Kamer is geroepen. Volgens haar ging het tijdens haar ministerschap vooral om het zo snel mogelijk afhandelen van de schade en niet zozeer om preventieve maatregelen om bevingen te voorkomen. “Er is nooit grote commotie ontstaan dat het zo niet meer moest. Dat is echt van een veel latere datum.”

Oud-Gasunie-topman Verberg, die vandaag als eerste werd verhoord, had zware kritiek op de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gaswinning. De raad concludeerde eerder dat bij het oppompen van gas de maximale opbrengst op de eerste plaats stond en niet de veiligheid van de inwoners van Groningen.

Verberg sprak van een heel slecht rapport, dat geen recht doet aan de reputatie van de Onderzoeksraad. Hij werkte in de jaren zeventig en tachtig in verschillende functies bij het ministerie van Economische Zaken, onder meer als directeur-generaal Energie. Daarna bekleedde hij tot 2004 topfuncties bij de Gasunie, waarvan twaalf jaar als hoofddirecteur.

Het einde van de diesel- en benzineauto is in zicht

Het tijdperk van de benzine- en dieselmotor nadert in Europa zijn einde. Vannacht spraken de Europese klimaatministers af dat vanaf 2035 de verbrandingsmotor niet meer mag worden geproduceerd in Europa. Alle nieuwe auto’s moeten vanaf dan elektrisch zijn.

In Nederland kijkt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat of het mogelijk is het verplicht te stellen dat zakelijke auto’s vanaf 2025 elektrisch rijden.

Brancheverenigingen en leasebedrijven zijn blij met de duidelijkheid, maar zetten enkele vraagtekens bij de haalbaarheid en betaalbaarheid.

Meeste auto’s tweedehands

In Nederland rijden zo’n 9 miljoen auto’s, waarvan 1,2 miljoen zakelijk, meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). 64 procent van die zakelijke auto’s is een leaseauto, de rest is eigendom van werkgevers en zzp’ers.

Zakelijke auto’s worden vaak nieuw aangeschaft en komen na het aflopen van het contract in de tweedehands sector terecht. “Dat is de reden van deze regeling”, zegt BOVAG-voorzitter Han ten Broeke. “De overheid wil dat Nederland overgaat op elektrisch rijden. De occasionverkoop begint bij nieuwverkoop, en die nieuwverkoop begint bij zakelijk rijden.”

In Nederland worden de meeste auto’s tweedehands gekocht: in 2021 waren het er 2 miljoen, tegenover 320.000 nieuwe auto’s. De gedachte is: maakt eerst alle zakelijke auto’s elektrisch, en laat die daarna doorstromen naar de tweedehands markt.

Fiscale voordelen

De RAI Vereniging, de branchevereniging van autoproducenten, en de VNA zijn enthousiast over de duurzame mobiliteitsplannen en staan achter de klimaatdoelen, maar hebben wel enkele kanttekeningen. Ze maken zich zorgen of er voldoende laadinfrastructuur aanwezig is en of de productie van elektrische auto’s de vraag wel kan bijbenen.

Ook vindt de RAI dat we ons niet alleen op elektrische auto’s moeten richten, maar ook op bijvoorbeeld waterstof- en hybrideauto’s. VNA-voorzitter Renate Hemerik maakt zich zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het plan. “Er zijn enorme productieachterstanden bij elektrische auto’s, door onder meer het chiptekort. Het stroomnetwerk blijkt vol, dus hoe sluiten we nieuwe laadpalen aan? En de fiscale voordelen voor elektrisch rijden stoppen in 2025, terwijl je dit juist moet stimuleren.”

Ook Ten Broeke van de BOVAG vindt dat de elektrische rijder financieel gestimuleerd moet worden: “De bijtelling voor elektrische auto’s gaat na 2025 naar 22 procent, terwijl elektrische auto’s bij aanschaf al zo duur zijn. Wil je zo’n maatregel laten werken, dan moet de zakelijke rijder niet opgescheept worden met hogere lasten, dus moet de bijtelling ook na 2025 lager blijven.”

Laadpalen

Van elke twee elektrische auto’s die in Nederland worden aangeschaft, wordt er één gekocht door een leasemaatschappij. Bij die maatschappijen staat verduurzaming vaak al langer op de agenda, ze zeggen dan ook blij te zijn met dit handelsperspectief.

Niels van den Hoogen, commercieel directeur van leasemaatschappij Athlon, vindt het een goed plan. “Als we maximaal willen versnellen naar elektrisch rijden, zijn dit soort duidelijke richtlijnen nodig. Voor de haalbaarheid zijn wel alle partijen nodig: energiemaatschappijen, het stroomnet, de infrastructuur, de overheid en de autobranche. We hebben al de beste elektrische infrastructuur van Europa, maar als we allemaal elektrisch gaan rijden moet die nationaal en Europees nog sterk verbeterd worden.”

Onderstaande afbeelding met data van autolobbyclub ACEA laat zien dat bijna een derde van de laadpalen in de Europese Unie in Nederland staat.

Ook LeasePlan is enthousiast: “Zakelijke mobiliteit is een belangrijke aanjager van duurzame mobiliteit, dus we zijn de juiste doelgroep. Wij rijden bijvoorbeeld al 100 procent elektrisch.” Het bedrijf heeft zich aangesloten bij een coalitie van grote bedrijven die zich ervoor inzetten dat in 2025 al hun nieuwe zakelijke auto’s nul emissie hebben. Maar ook LeasePlan vindt dat Den Haag dit proces goed moet begeleiden.

Veel vraag naar

Niet alleen de leasemaatschappijen zitten erop te wachten, de consument ook, zegt de ANWB: “Een nieuwe elektrische auto kost al gauw 30.000 euro, dat is veel geld. Wij merken daarom dat er veel vraag is naar tweedehands, en pleiten dan ook voor maatregelen die tweedehands alternatieven in de toekomst beschikbaar maken. Dat aanbod is nu nog heel klein. Dit zijn mooie stippen op de horizon.”

Het tijdperk van de benzine- en dieselmotor nadert in Europa zijn einde. Vannacht spraken de Europese klimaatministers af dat vanaf 2035 de verbrandingsmotor niet meer mag worden geproduceerd in Europa. Alle nieuwe auto’s moeten vanaf dan elektrisch zijn.

In Nederland kijkt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat of het mogelijk is het verplicht te stellen dat zakelijke auto’s vanaf 2025 elektrisch rijden.

Brancheverenigingen en leasebedrijven zijn blij met de duidelijkheid, maar zetten enkele vraagtekens bij de haalbaarheid en betaalbaarheid.

Meeste auto’s tweedehands

In Nederland rijden zo’n 9 miljoen auto’s, waarvan 1,2 miljoen zakelijk, meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). 64 procent van die zakelijke auto’s is een leaseauto, de rest is eigendom van werkgevers en zzp’ers.

Zakelijke auto’s worden vaak nieuw aangeschaft en komen na het aflopen van het contract in de tweedehands sector terecht. “Dat is de reden van deze regeling”, zegt BOVAG-voorzitter Han ten Broeke. “De overheid wil dat Nederland overgaat op elektrisch rijden. De occasionverkoop begint bij nieuwverkoop, en die nieuwverkoop begint bij zakelijk rijden.”

In Nederland worden de meeste auto’s tweedehands gekocht: in 2021 waren het er 2 miljoen, tegenover 320.000 nieuwe auto’s. De gedachte is: maakt eerst alle zakelijke auto’s elektrisch, en laat die daarna doorstromen naar de tweedehands markt.

Fiscale voordelen

De RAI Vereniging, de branchevereniging van autoproducenten, en de VNA zijn enthousiast over de duurzame mobiliteitsplannen en staan achter de klimaatdoelen, maar hebben wel enkele kanttekeningen. Ze maken zich zorgen of er voldoende laadinfrastructuur aanwezig is en of de productie van elektrische auto’s de vraag wel kan bijbenen.

Ook vindt de RAI dat we ons niet alleen op elektrische auto’s moeten richten, maar ook op bijvoorbeeld waterstof- en hybrideauto’s. VNA-voorzitter Renate Hemerik maakt zich zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het plan. “Er zijn enorme productieachterstanden bij elektrische auto’s, door onder meer het chiptekort. Het stroomnetwerk blijkt vol, dus hoe sluiten we nieuwe laadpalen aan? En de fiscale voordelen voor elektrisch rijden stoppen in 2025, terwijl je dit juist moet stimuleren.”

Ook Ten Broeke van de BOVAG vindt dat de elektrische rijder financieel gestimuleerd moet worden: “De bijtelling voor elektrische auto’s gaat na 2025 naar 22 procent, terwijl elektrische auto’s bij aanschaf al zo duur zijn. Wil je zo’n maatregel laten werken, dan moet de zakelijke rijder niet opgescheept worden met hogere lasten, dus moet de bijtelling ook na 2025 lager blijven.”

Laadpalen

Van elke twee elektrische auto’s die in Nederland worden aangeschaft, wordt er één gekocht door een leasemaatschappij. Bij die maatschappijen staat verduurzaming vaak al langer op de agenda, ze zeggen dan ook blij te zijn met dit handelsperspectief.

Niels van den Hoogen, commercieel directeur van leasemaatschappij Athlon, vindt het een goed plan. “Als we maximaal willen versnellen naar elektrisch rijden, zijn dit soort duidelijke richtlijnen nodig. Voor de haalbaarheid zijn wel alle partijen nodig: energiemaatschappijen, het stroomnet, de infrastructuur, de overheid en de autobranche. We hebben al de beste elektrische infrastructuur van Europa, maar als we allemaal elektrisch gaan rijden moet die nationaal en Europees nog sterk verbeterd worden.”

Onderstaande afbeelding met data van autolobbyclub ACEA laat zien dat bijna een derde van de laadpalen in de Europese Unie in Nederland staat.

Ook LeasePlan is enthousiast: “Zakelijke mobiliteit is een belangrijke aanjager van duurzame mobiliteit, dus we zijn de juiste doelgroep. Wij rijden bijvoorbeeld al 100 procent elektrisch.” Het bedrijf heeft zich aangesloten bij een coalitie van grote bedrijven die zich ervoor inzetten dat in 2025 al hun nieuwe zakelijke auto’s nul emissie hebben. Maar ook LeasePlan vindt dat Den Haag dit proces goed moet begeleiden.

Veel vraag naar

Niet alleen de leasemaatschappijen zitten erop te wachten, de consument ook, zegt de ANWB: “Een nieuwe elektrische auto kost al gauw 30.000 euro, dat is veel geld. Wij merken daarom dat er veel vraag is naar tweedehands, en pleiten dan ook voor maatregelen die tweedehands alternatieven in de toekomst beschikbaar maken. Dat aanbod is nu nog heel klein. Dit zijn mooie stippen op de horizon.”

Zweefvliegtuig stort neer bij Terlet, piloot overleden

Een zweefvliegtuig is vanmiddag neergestort bij zweefvliegveld Terlet, in de buurt van Arnhem. De piloot, een 69-jarige man uit Schijndel, kwam daarbij om het leven. Hij was de enige inzittende van het toestel.

Volgens Omroep Gelderland kwam het toestel in de problemen bij het opstijgen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen de regionale omroep dat het toestel op 30 meter hoogte was getrokken, waarna de piloot in de problemen raakte. Het toestel boorde zich vervolgens met de neus de grond.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de man was toen al overleden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

Vorige maand kwam bij Terlet ook al een zweefvliegtuig in de problemen. Dat toestel raakte door onbekende problemen de grond, de piloot liep verwondingen op.

Een zweefvliegtuig is vanmiddag neergestort bij zweefvliegveld Terlet, in de buurt van Arnhem. De piloot, een 69-jarige man uit Schijndel, kwam daarbij om het leven. Hij was de enige inzittende van het toestel.

Volgens Omroep Gelderland kwam het toestel in de problemen bij het opstijgen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen de regionale omroep dat het toestel op 30 meter hoogte was getrokken, waarna de piloot in de problemen raakte. Het toestel boorde zich vervolgens met de neus de grond.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de man was toen al overleden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

Vorige maand kwam bij Terlet ook al een zweefvliegtuig in de problemen. Dat toestel raakte door onbekende problemen de grond, de piloot liep verwondingen op.

Politici voelen zich onveilig door protest bij voordeur, ‘aanval op democratie’

Tweede Kamervoorzitter Bergkamp zegt dat Kamerleden zich onveilig voelen, nu actievoerders niet terugdeinzen voor acties op de stoep van politici. “Dit heeft ook forse impact op hun familie”, zegt ze.

Vanmorgen twitterde CDA-Kamerlid Boswijk dat hij even niet meer naar zijn werk gaat, omdat hij zich niet veilig voelt. Hij blijft thuis, bij zijn gezin met jonge kinderen, nadat er gisteravond boze boeren voor de deur stonden. Hij wil niet zeggen wat er precies is gebeurd.

Veilig voelen

Deze intimidatie bij de privéwoning maakt grote indruk op collega-Kamerleden. “Kamerleden maken zich zorgen over de veiligheid thuis”, zegt Bergkamp. “Ze zien op sociale media oproepen om naar hun huis te gaan. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Kamerleden moeten zich veilig voelen. Ze moeten in vrijheid hun werk kunnen doen. Dat hoort bij onze democratie en onze rechtstaat.”

Het is niet specifiek iets van het boerenprotest dat politici thuis worden opgezocht door actievoerders:

Landbouw- en stiksstofwoordvoerders in de Kamer kregen vanmorgen een e-mail met veiligheidsinstructies vanwege de “verhoogde mate van actiebereidheid, die in sommige gevallen reikt aan de persoonlijke leefomgeving.”

In de mail staat dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hun adres heeft doorgegeven aan de politie, waardoor die extra alert is. Ook krijgen zij het advies huisgenoten te instrueren 112 te bellen bij ongewenst bezoek, en de deur niet open te doen.

Het thuis opzoeken van politici wordt Kamerbreed veroordeeld. “Je zoekt mensen gewoon niet thuis op, Dat werkt intimiderend en bedreigend. Dat voelt niet veilig. Je blijft gewoon weg”, zegt BBB-leider Caroline van der Plas.

SP-leider Marijnissen weet uit ervaring hoe het is “als je lid van een gezin bent waar mensen aan de deur komen. Ik heb dat regelmatig meegemaakt, toen mijn vader Tweede Kamerlid was. Ja, dat heeft impact. Natuurlijk, dat raakt je.”

Ook als kind zag zij al dat achter de woede van mensen onmacht zat. “Die mensen weten gewoon niet meer waar ze het zoeken moeten en die wanhoop snap ik.”

‘Aanval op democratie’

GroenLinks-leider Klaver ziet het intimiderende bezoek bij Boswijk als een aanval op de democratie. “Wij zijn volksvertegenwoordigers wij vertegenwoordigen het hele Nederlandse volk. Als een parlementariër niet hierheen kan komen, is dat een regelrechte aanval op de democratie zelf. Dat is onacceptabel.”

D66-Kamerlid Sneller wil een wettelijk verbod op het ongewenst en onaangekondigd thuis bezoeken van politici. Of en welke straf iemand krijgt die bij een politicus op de stoep staat, is nu nog sterk afhankelijk van de situatie. “Hier moeten veel duidelijkere handvatten voor komen”, aldus Sneller.

Hij wijst erop dat veel politici zwijgen over bedreigingen. “Dat ga je niet aan de grote klok hangen om anderen niet op een idee te brengen.”

Het OM bevestigt dat er niet een duidelijke straf staat op het bedreigen van politici. Wel is de strafmaat voor geweld tegen personen in de publieke functie verhoogd. “Maar het hangt er van af of er sprake is van een strafbaar feit en zo ja welk strafbaar feit”, aldus het OM.

Tweede Kamervoorzitter Bergkamp zegt dat Kamerleden zich onveilig voelen, nu actievoerders niet terugdeinzen voor acties op de stoep van politici. “Dit heeft ook forse impact op hun familie”, zegt ze.

Vanmorgen twitterde CDA-Kamerlid Boswijk dat hij even niet meer naar zijn werk gaat, omdat hij zich niet veilig voelt. Hij blijft thuis, bij zijn gezin met jonge kinderen, nadat er gisteravond boze boeren voor de deur stonden. Hij wil niet zeggen wat er precies is gebeurd.

Veilig voelen

Deze intimidatie bij de privéwoning maakt grote indruk op collega-Kamerleden. “Kamerleden maken zich zorgen over de veiligheid thuis”, zegt Bergkamp. “Ze zien op sociale media oproepen om naar hun huis te gaan. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Kamerleden moeten zich veilig voelen. Ze moeten in vrijheid hun werk kunnen doen. Dat hoort bij onze democratie en onze rechtstaat.”

Het is niet specifiek iets van het boerenprotest dat politici thuis worden opgezocht door actievoerders:

Landbouw- en stiksstofwoordvoerders in de Kamer kregen vanmorgen een e-mail met veiligheidsinstructies vanwege de “verhoogde mate van actiebereidheid, die in sommige gevallen reikt aan de persoonlijke leefomgeving.”

In de mail staat dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hun adres heeft doorgegeven aan de politie, waardoor die extra alert is. Ook krijgen zij het advies huisgenoten te instrueren 112 te bellen bij ongewenst bezoek, en de deur niet open te doen.

Het thuis opzoeken van politici wordt Kamerbreed veroordeeld. “Je zoekt mensen gewoon niet thuis op, Dat werkt intimiderend en bedreigend. Dat voelt niet veilig. Je blijft gewoon weg”, zegt BBB-leider Caroline van der Plas.

SP-leider Marijnissen weet uit ervaring hoe het is “als je lid van een gezin bent waar mensen aan de deur komen. Ik heb dat regelmatig meegemaakt, toen mijn vader Tweede Kamerlid was. Ja, dat heeft impact. Natuurlijk, dat raakt je.”

Ook als kind zag zij al dat achter de woede van mensen onmacht zat. “Die mensen weten gewoon niet meer waar ze het zoeken moeten en die wanhoop snap ik.”

‘Aanval op democratie’

GroenLinks-leider Klaver ziet het intimiderende bezoek bij Boswijk als een aanval op de democratie. “Wij zijn volksvertegenwoordigers wij vertegenwoordigen het hele Nederlandse volk. Als een parlementariër niet hierheen kan komen, is dat een regelrechte aanval op de democratie zelf. Dat is onacceptabel.”

D66-Kamerlid Sneller wil een wettelijk verbod op het ongewenst en onaangekondigd thuis bezoeken van politici. Of en welke straf iemand krijgt die bij een politicus op de stoep staat, is nu nog sterk afhankelijk van de situatie. “Hier moeten veel duidelijkere handvatten voor komen”, aldus Sneller.

Hij wijst erop dat veel politici zwijgen over bedreigingen. “Dat ga je niet aan de grote klok hangen om anderen niet op een idee te brengen.”

Het OM bevestigt dat er niet een duidelijke straf staat op het bedreigen van politici. Wel is de strafmaat voor geweld tegen personen in de publieke functie verhoogd. “Maar het hangt er van af of er sprake is van een strafbaar feit en zo ja welk strafbaar feit”, aldus het OM.

Ouders mogen straks naast baby ook jonge kinderen dubbele achternaam geven

Als het over enige tijd mogelijk is om pasgeboren baby’s een dubbele achternaam te geven, moet dat ook worden toegestaan bij jonge kinderen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft daarvoor een wijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Sinds vorig jaar ligt er een wetsvoorstel om ouders de mogelijkheid te geven om hun kinderen de achternamen van allebei de ouders te geven. De Tweede en Eerste Kamer moeten er nog mee akkoord gaan. Maar veel ouders hebben al laten weten dat ze het jammer vinden dat de wet alleen voor pasgeborenen geldt.

Kinderen die nu -voor de inwerkingtreding van de wet- geboren worden, komen er niet voor in aanmerking. Dat zou kunnen betekenen dat kinderen in hetzelfde gezin een verschillende achternaam krijgen. Om dat te voorkomen komt er nu een overgangsregeling in de wet.

Wens is groot

“De wens van veel ouders om de kinderen in hun gezin een dubbele naam te geven is groot”, zegt Weerwind. “Met deze overgangsregeling geven we daar gehoor aan.”

Voor ieder kind dat op of na 29 januari 2019 geboren is, krijgen ouders de mogelijkheid om na de inwerkingtreding van de wet alsnog een naamsverandering aan te vragen. Daarvoor kunnen ze dan gewoon naar de burgerlijke stand van de gemeente. De regeling blijft geldig tot een jaar na de inwerkingtreding van de wet.

Voor de datum van 29 januari 2019 is gekozen, omdat er toen een motie van D66 werd aangenomen, waarin het kabinet werd opgeroepen om de dubbele achternaam voor kinderen mogelijk te maken.

Weerwind wil de kinderen maximaal twee achternamen geven zonder koppelteken, dus bijvoorbeeld De Jong Van Vliet of Van Vliet De Jong. Uitzondering zijn kinderen van wie een van de ouders, of allebei, al een dubbele naam hebben, zoals Van Bergen Henegouwen of Korthals Altes. Die dubbele namen worden als enkelvoudige achternaam gezien. Dus die ouders mogen hun kinderen Korthals Altes Van Bergen Henegouwen als achternaam geven.

Als het over enige tijd mogelijk is om pasgeboren baby’s een dubbele achternaam te geven, moet dat ook worden toegestaan bij jonge kinderen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft daarvoor een wijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Sinds vorig jaar ligt er een wetsvoorstel om ouders de mogelijkheid te geven om hun kinderen de achternamen van allebei de ouders te geven. De Tweede en Eerste Kamer moeten er nog mee akkoord gaan. Maar veel ouders hebben al laten weten dat ze het jammer vinden dat de wet alleen voor pasgeborenen geldt.

Kinderen die nu -voor de inwerkingtreding van de wet- geboren worden, komen er niet voor in aanmerking. Dat zou kunnen betekenen dat kinderen in hetzelfde gezin een verschillende achternaam krijgen. Om dat te voorkomen komt er nu een overgangsregeling in de wet.

Wens is groot

“De wens van veel ouders om de kinderen in hun gezin een dubbele naam te geven is groot”, zegt Weerwind. “Met deze overgangsregeling geven we daar gehoor aan.”

Voor ieder kind dat op of na 29 januari 2019 geboren is, krijgen ouders de mogelijkheid om na de inwerkingtreding van de wet alsnog een naamsverandering aan te vragen. Daarvoor kunnen ze dan gewoon naar de burgerlijke stand van de gemeente. De regeling blijft geldig tot een jaar na de inwerkingtreding van de wet.

Voor de datum van 29 januari 2019 is gekozen, omdat er toen een motie van D66 werd aangenomen, waarin het kabinet werd opgeroepen om de dubbele achternaam voor kinderen mogelijk te maken.

Weerwind wil de kinderen maximaal twee achternamen geven zonder koppelteken, dus bijvoorbeeld De Jong Van Vliet of Van Vliet De Jong. Uitzondering zijn kinderen van wie een van de ouders, of allebei, al een dubbele naam hebben, zoals Van Bergen Henegouwen of Korthals Altes. Die dubbele namen worden als enkelvoudige achternaam gezien. Dus die ouders mogen hun kinderen Korthals Altes Van Bergen Henegouwen als achternaam geven.

Boeren voeren opnieuw actie bij provinciehuizen en op snelweg

Boeren voeren ook vandaag weer op verschillende plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Groepen boeren hebben zich verzameld bij verschillende provinciehuizen en op de A1 bij de Duitse grens werd het verkeer korte tijd tegengehouden.

Ruim honderd tractoren reden rond 13.30 uur voorbij Oldenzaal de snelweg op om die te blokkeren. Na 14.00 uur kwamen de trekkers op de snelweg weer in beweging en reden ze in westelijke richting. Het verkeer vanuit Duitsland stond sinds 13.30 uur vast.

Even voor 15.00 uur werd de A1 in Overijssel opnieuw geblokkeerd, ditmaal in beide richtingen, bij Enter. Boeren hadden een bord meegenomen dat normaal gesproken bij de Duitse grens staat, om “de Duitse grens te verleggen”, aldus de actievoerders. Volgens de betogende boeren zijn de stikstofregels in Duitsland veel soepeler dan in Nederland. Tegen 16.00 uur kwam het verkeer weer op gang, meldt RTV Oost.

Noodverordening rond huis minister

Rond de woning van minister Van der Wal is een noodverordening afgekondigd, meldt de gemeente Harderwijk. Aanleiding zijn de acties rond het huis van de minister van gisteravond, waarbij rellende boeren door een politieblokkade braken.

Volgens de gemeente zijn “de grenzen van de openbare orde en veiligheid met voeten getreden”. De noodverordening geldt voor een week. In die periode mag de politie mensen preventief fouilleren. Ook mogen mensen die niets in het gebied te zoeken hebben worden weggestuurd.

“Het recht op demonstreren is in Nederland een groot goed, maar dat wil niet zeggen dat demonstreren geen morele en strafrechtelijke grenzen kent”, zegt burgemeester Van Schaik van de Gelderse gemeente.

Ook in Zwolle werd actie gevoerd. Enkele tientallen boeren kwamen daar naar het provinciehuis. Ze werden tegengehouden door de politie. SGP-gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher kwam naar buiten om met de boeren in gesprek te gaan. Over de uitkomst van dat gesprek is nog niets bekend.

In Leeuwarden verzamelden tientallen boeren zich eveneens bij het provinciehuis. Volgens Omrop Fryslân waren het er zo’n 200. Ze gingen in gesprek met statenleden in het provinciehuis waarbij hun duidelijk werd gemaakt dat de provincie vasthoudt aan een provinciale invulling van vermindering van de stikstofuitstoot. De provincie weigerde een verklaring te tekenen waarin afstand werd genomen van het stikstofbeleid.

De betogers waren daar zo boos over, meldt de regionale omroep, dat ze de ingang van het provinciehuis blokkeerden met bomen. Daarna zijn ze vertrokken. Het provinciehuis werd vervolgens door de politie hermetisch afgesloten. Het gebouw wordt onder andere met drones bewaakt.

Beelden van het protest in Leeuwarden:

Ook in Flevoland werd gedemonstreerd. Tientallen boeren reden met tractoren naar het provinciehuis in Lelystad. Ook zij wilden dat de gedeputeerden een steunbetuiging zouden ondertekenen waarin de stikstofplannen van het kabinet worden verworpen.

Een aantal boeren werd uitgenodigd voor een gesprek in een van de zalen van het provinciehuis, schrijft Omroep Flevoland.

Luchthavens bereiden zich voor op mogelijke acties van boeren komende maandag. In verschillende boerenappgroepen gaan berichten rond waarin tot die acties wordt opgeroepen. Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport gaan over de dreigende acties in gesprek met de marechaussee, de dienst die verantwoordelijk is voor de veiligheid op luchthavens.

“We zijn wel wat gewend van eerdere demonstraties, maar dit is denk ik van een andere orde”, zegt een woordvoerder van het vliegveld bij Rotterdam tegen het ANP. “We gaan in overleg met de marechaussee over wat we het beste kunnen doen. We zullen ons erop voorbereiden en daar hebben we nog een paar dagen voor.”

Schiphol adviseert reizigers de website van de luchthaven goed in de gaten houden. Ook het vliegveld van Eindhoven zegt reizigers te informeren zodra ze weten wat er gaat gebeuren.

De boeren kiezen de provinciehuizen uit om actie te voeren, omdat de provincies verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van het beleid dat tot daling van de stikstofuitstoot moet leiden. De provincies moeten samen met de boeren een invulling geven aan de plannen van het kabinet.

Boeren voeren ook vandaag weer op verschillende plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Groepen boeren hebben zich verzameld bij verschillende provinciehuizen en op de A1 bij de Duitse grens werd het verkeer korte tijd tegengehouden.

Ruim honderd tractoren reden rond 13.30 uur voorbij Oldenzaal de snelweg op om die te blokkeren. Na 14.00 uur kwamen de trekkers op de snelweg weer in beweging en reden ze in westelijke richting. Het verkeer vanuit Duitsland stond sinds 13.30 uur vast.

Even voor 15.00 uur werd de A1 in Overijssel opnieuw geblokkeerd, ditmaal in beide richtingen, bij Enter. Boeren hadden een bord meegenomen dat normaal gesproken bij de Duitse grens staat, om “de Duitse grens te verleggen”, aldus de actievoerders. Volgens de betogende boeren zijn de stikstofregels in Duitsland veel soepeler dan in Nederland. Tegen 16.00 uur kwam het verkeer weer op gang, meldt RTV Oost.

Noodverordening rond huis minister

Rond de woning van minister Van der Wal is een noodverordening afgekondigd, meldt de gemeente Harderwijk. Aanleiding zijn de acties rond het huis van de minister van gisteravond, waarbij rellende boeren door een politieblokkade braken.

Volgens de gemeente zijn “de grenzen van de openbare orde en veiligheid met voeten getreden”. De noodverordening geldt voor een week. In die periode mag de politie mensen preventief fouilleren. Ook mogen mensen die niets in het gebied te zoeken hebben worden weggestuurd.

“Het recht op demonstreren is in Nederland een groot goed, maar dat wil niet zeggen dat demonstreren geen morele en strafrechtelijke grenzen kent”, zegt burgemeester Van Schaik van de Gelderse gemeente.

Ook in Zwolle werd actie gevoerd. Enkele tientallen boeren kwamen daar naar het provinciehuis. Ze werden tegengehouden door de politie. SGP-gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher kwam naar buiten om met de boeren in gesprek te gaan. Over de uitkomst van dat gesprek is nog niets bekend.

In Leeuwarden verzamelden tientallen boeren zich eveneens bij het provinciehuis. Volgens Omrop Fryslân waren het er zo’n 200. Ze gingen in gesprek met statenleden in het provinciehuis waarbij hun duidelijk werd gemaakt dat de provincie vasthoudt aan een provinciale invulling van vermindering van de stikstofuitstoot. De provincie weigerde een verklaring te tekenen waarin afstand werd genomen van het stikstofbeleid.

De betogers waren daar zo boos over, meldt de regionale omroep, dat ze de ingang van het provinciehuis blokkeerden met bomen. Daarna zijn ze vertrokken. Het provinciehuis werd vervolgens door de politie hermetisch afgesloten. Het gebouw wordt onder andere met drones bewaakt.

Beelden van het protest in Leeuwarden:

Ook in Flevoland werd gedemonstreerd. Tientallen boeren reden met tractoren naar het provinciehuis in Lelystad. Ook zij wilden dat de gedeputeerden een steunbetuiging zouden ondertekenen waarin de stikstofplannen van het kabinet worden verworpen.

Een aantal boeren werd uitgenodigd voor een gesprek in een van de zalen van het provinciehuis, schrijft Omroep Flevoland.

Luchthavens bereiden zich voor op mogelijke acties van boeren komende maandag. In verschillende boerenappgroepen gaan berichten rond waarin tot die acties wordt opgeroepen. Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport gaan over de dreigende acties in gesprek met de marechaussee, de dienst die verantwoordelijk is voor de veiligheid op luchthavens.

“We zijn wel wat gewend van eerdere demonstraties, maar dit is denk ik van een andere orde”, zegt een woordvoerder van het vliegveld bij Rotterdam tegen het ANP. “We gaan in overleg met de marechaussee over wat we het beste kunnen doen. We zullen ons erop voorbereiden en daar hebben we nog een paar dagen voor.”

Schiphol adviseert reizigers de website van de luchthaven goed in de gaten houden. Ook het vliegveld van Eindhoven zegt reizigers te informeren zodra ze weten wat er gaat gebeuren.

De boeren kiezen de provinciehuizen uit om actie te voeren, omdat de provincies verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van het beleid dat tot daling van de stikstofuitstoot moet leiden. De provincies moeten samen met de boeren een invulling geven aan de plannen van het kabinet.